Greater Copenhagen-varumärket

Samtliga kommuner och regioner i Östdanmark, Halland och Skåne har beslutat att använda namnet Greater Copenhagen för att marknadsföra sig internationellt.

Det gemensamma varumärket ska ge kommuner och regioner större genomslagskraft när de kommunicerar internationellt. Det ska göra det smidigare att profilera metropolen så att flera investerare, företag, medarbetare och studenter väljer Greater Copenhagen före andra nordeuropeiska metropoler.

Alla kan använda varumärket

Allt marknadsföringsmaterial finns tillgängligt att användas av organisationer, universitet, företag och andra som önskar använda namnet eller logotypen i sin internationella kommunikation och marknadsföring. 

Marknadsmaterial fylls på löpande och finns tillgängligt i verktygslådan.

Business Region Skåne  står till förfogande för att ge råd till kommuner, organisationer, universitet, företag och andra intresserade om hur varumärket kan ge värde och hur det kan användas i internationell marknadsföring och kommunikation.

Kontakt:

Om du har frågor gällande Greater Copenhagen, är du välkommen att kontakta:

Gabriella Eneberg

Gabriella Eneberg
Varumärkeskommunikatör
Business Region Skåne
Tlf: +46 724 67 04 60
E-mail: gabriella.eneberg@skane.se