Infrastruktur

En gemensam infrastruktur spelar en central roll inom Greater Copenhagen samarbetet. Under 2018 – 2019 fokuserar Greater Copenhagen bland annat på att stärka kollektivtrafiken

Gränslös kollektivtrafik och en integrerad arbetsmarknad – ett signaturprojekt

Greater Copenhagen arbetar för att skapa en integrerad och hållbar tillväxtregion med en gemensam och integrerad arbetsmarknad. Det ska vara lätt och attraktivt att bo, leva och resa i Greater Copenhagen. Metropolens invånare och besökare ska uppleva Greater Copenhagen som en sammanhängande metropol med goda möjligheter att söka jobb och utbilda sig i alla delar av regionen.

EU-kommissionen utpekade 2017 Greater Copenhagen som en föregångsmetropol för gränsöverskridande samarbete. I det sammanhanget påpekades att bättre gränsöverskridande kollektivtrafik skulle stärka Greater Copenhagen som en integrerad och funktionell metropol.

Därför strävar Greater Copenhagen efter att avskaffa gränshinder, underlätta pendling och förbättra gränsöverskridande kollektivtrafik och rörlighet i hela Greater Copenhagen. Med signaturprojekt skapas förutsättningar för en ökad arbetsmarknadsintegration och mobilitet över gränser.

Insatser

 • Bidra till att lösa två till tre gränshinder per år

   

 • Aktivt stödja Öresunddirekt

   

 • Etablera ett långsiktigt samarbete mellan Skånetrafiken, DSB, Movia och centrala aktörer inom Greater Copenhagen

   

 • Kartlägga möjligheter och utmaningar för genomförande av gränslös kollektivtrafik

   

 • Ta fram en handlingsplan för införande av ett komplett biljettutbud för intraregionala resor samt enhetlig trafikinformation för hela regionen

   

 • Ta fram en handlingsplan för gemensam marknadsföring

Interreg-projekt: Ett sammanhängande transportsystem i Greater Copenhagen

Projektets huvudsakliga mål är att främja tillgängligheten med hållbara transportformer inom Greater Copenhagen och stärka regionen som knutpunkt inom det transeuropeiska transportnätverket TEN-T. Läs mer om Interreg-projektet "Ett sammanhängande transportsystem i Greater Copenhagen"