Greater Copenhagen som Life Science-centrum - ett signaturprojekt

Vi ska skapa de bästa förutsättningarna för tillväxt inom life science-området, så vi kan konkurrera med de bästa i världen.

Greater Copenhagen är den största life science-regionen i Norden. Med en ökande global efterfrågan på nya teknologier och behandlingsmöjligheter har branschen en fortsatt stor tillväxtpotential.

Med signaturprojektet kommer vi att marknadsföra och ytterligare förstärka Greater Copenhagen som ett life science-centrum och på så sätt locka talanger, forskare och utländska forsknings- och produktionsanläggningar till vår metropol.

Signaturprojektet ska leda till en strukturell och långsiktigt hållbar förbättring av life science ekosystemet inom Greater Copenhagen. Därför ska vi samarbeta med centrala aktörer och fonder med syfte att stärka branschens tillväxtmöjligheter.

Insatser

  • Öka antalet internationella produktions- och forskningsaktiviteter i regionen genom stärkta investeringsfrämjande insatser
  • Stärka den samlade kompetensen genom internationell marknadsföring av arbets- och forskningsmöjligheter tillsammans med industrin
  • Marknadsföra Greater Copenhagens styrkepositioner