Living Lab för Klimatanpassning

Living Lab för Klimatanpassning

 

Greater Copenhagen kommer att vara platsen för digitala lösningar för meteorologiska data och utveckling av klimatanpassning. Detta kommer att användas för att optimera offentliga investeringar för vatten och miljö. Genom living labs kommer Greater Copenhagens medlemmar och intressenter att kunna utveckla attraktiva klimatanpassningslösningar som både klarar av klimatförändringens effekter och kan användas till exempel för rekreation.

ÖReWISE, ett Interreg projekt mellan Det nationella nätverket för klimatanpassning (DNNK) och Sweden Water Research, arbetade med i Greater Copenhagen-regionen. Interreg-projektet har lett till en vitbok om klimatanpassning runt Öresundsregionen och om hur vi ska arbeta med klimatanpassningsfrågor i framtiden.

Det nationella nätverket för klimatanpassning (DNNK), Sweden Water Research och Greater Copenhagen har tillsammans undertecknat ett samförståndsavtal om hur samarbetet kring klimatanpassning över Öresund ska gå till.

Förutom DNNK, Swedish Water Research och Greater Copenhagen undertecknade dessa tio partner initiativet till samförståndsavtalet:

  • Region Hovedstaden
  • Malmö stad
  • Helsingborgs stad
  • Københavns Kommune
  • HOFOR
  • NOVAFOS
  • NSVA
  • VA South
  • Den danska ambassaden i Stockholm

I dag finns dessa Living labs båda sidor av  Öresund i  Greater Copenhagen regionen:

Skærmbillede 2022-07-06 095037