Analyser

Her kan du finde analyser om Greater Copenhagen og Greater Copenhagen-samarbejdet

Benchmark af styrker og svagheder i Greater Copenhagen

Notat udarbejdet for Region Hovedstaden af Rambøll Management Consulting 2016. ;I dette notat benchmarkes Greater Copenhagens styrker og svagheder i forhold til fem metropol-regioner: Amsterdam, Barcelona, Hamborg, London og Stockholm. På baggrund af dette identificeres temaer til det videre strategiske arbejde med at skabe vækst og udvikling i Greater Copenhagen gennem metropoldannelse.

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed

Denne analyse stiller skarpt på Greater Copenhagens vækst i forhold til en af regionens største konkurrenter, Stockholm. Analysen er udarbejdet af Copenhagen Capacity.