Guider

Är du kommunikationsansvarig i din kommun? Saknar dina kollegor lättillgängliga riktlinjer för hur de kommunicerar Greater Copnehagen-varumärket? Eller är ni på gång med implementeringen men osäkra på hur ni ska starta. Nedan hittar du inspirerande material som hjälper er att komma igång med arbetet.

GUIDE Brand Guide

Det här är din guide till vårt gemensamma varumärke och de verktyg vi har för att tillsammans stärka vår plats i världen.

Guide Implementeringsguide

Här hittar du instruktioner om hur du steg för steg implementerar Greater Copenhagen-varumärket i din kommun. Använd den som en checklista för att komma igång.

Guide Kommunikations- och designguide

Här hittar du Greater Copenhagens kommunikationsguide, som du kan anpassa utefter din kommuns behov. Använd den som ett stöd när ni använder Greater Copenhagen-varumärket i er kommunikation.